10/05/2554

สำหรับผู้ใช้งาน Internet ของค่าย ต่างๆ แล้วมีปัญหาเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์ไม่ได้


สำหรับผู้ใช้งาน Internet ของค่าย ต่างๆ แล้วมีปัญหาเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์ไม่ได้
    
ให้ทำการเปลี่ยนค่า DNS ของเครื่องท่านไปเป็น ของค่าย Internet
ค่า DNS ของ TT&T
202.69.137.137
202.69.137.138
ค่า DNS ของ TOT
203.113.127.199
203.113.24.199
ค่า DNS ของ CAT
61.19.245.245
61.19.245.246
VPI=0, VCI=35

   
  วิธีการก็คือ
 
 
คลิก mouse ขวาที่มุม computer สองเครื่องด้านขวา เลือก Network and Sharing Center
TOT DNS Problem
เลือก Manage network connections
TOT DNS Problem
Double click ที่ Local Area Connection
TOT DNS Problem
กด Details
TOT DNS Problem

ดูที่ค่า DNS Server ว่าเป็น IP แบบในรูปหรือไม่ (และดูว่าเป็นค่า IPv4 หรือ IPv6 ในรูปเป็น IPv4) แล้วกด close
TOT DNS Problem
กด Properties
TOT DNS Problem
Double click ที่ IPv4 หรือ IPv6 ตาม DNS Server ของคุณ
TOT DNS Problem
กดเลือก Use the following DNS server addresses:
แล้วกรอก
หากคุณใช้ Internet ของ TOT ให้ setup ค่าเป็น
203.113.127.199
203.113.24.199
หากคุณใช้ Internet ของ TT&T ให้ setup ค่าเป็น
202.69.137.137
202.69.137.138
หากคุณใช้ Internet ของ CAT ให้ setup ค่าเป็น
203.113.127.199
203.113.24.199

ตามรูป
TOT DNS Problem
กด OK
แล้วคุณจะสามารถเข้าเว็บไซต์ได้เป็นปกติ
หมายเหตุ การ SETUP DNS Server แบบนี้ จะใช้ได้กับค่าย TOT เท่านั้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น