10/31/2554

เครื่องพิมพ์ Phaser 3428 กระดาษติด duplex Jam 0 Check Inside

duplex Jam 0     Check Inside

 

แนวทางแก้ไขปัญหาหมายเลข : 00079
การแก้ไข : กระดาษติดขัดล้างที่หน่วย Fuser
หมายเหตุ : :เมื่อถอดกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ถ้าเป็นไปได้เสมอดึงกระดาษในทิศทางที่มันปกติเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายใน มักจะดึงให้แน่นและสม่ำเสมอ; ไม่กระตุกกระดาษ ถ้าน้ำตากระดาษให้มั่นใจว่าเศษชิ้นส่วนของกระดาษจะถูกลบออกมิฉะนั้นติดขัดจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
คำเตือน : Fuser พื้นที่และบริเวณโดยรอบอาจจะกลายเป็นร้อนในระหว่างการดำเนินเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่ต้องระวังในขณะที่ทำงานในพื้นที่นี้


1 เปิดฝาครอบด้านหลัง
2 ถ้ากระดาษที่ติดสามารถมองเห็นการผลักดันความดันคันโยกในแต่ละด้านขึ้นและเอากระดาษแล้วกลับดันคันโยกไปที่ตำแหน่งเดิม ถ้ากระดาษที่ติดยังคงไม่สามารถมองเห็นขั้นตอนที่ 5ItemImage

3 ข่าวสายรัดสีฟ้า, ฝาปิดด้านหลังและอย่างเต็มที่เปิดฝาครอบด้านหลังItemImage

4 แฉคู่มือเพล็กซ์อย่างเต็มที่ItemImage

5 ขณะที่ผลักดันคันโยก fuser ไปทางขวา, เปิดประตู fuserItemImage

6 ดึงกระดาษที่ติดออก ถ้ากระดาษที่ติดไม่ย้ายผลักดันคันโยกดันในแต่ละด้านขึ้นอยู่กับกระดาษที่หลวมแล้วเอามันออก7 กลับคันโยกประตูปิดและคู่มือไปยังตำแหน่งเดิมของพวกเขา8 ปิดฝาครอบด้านหลัง การพิมพ์งานต่อโดยอัตโนมัติ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น