10/31/2554

ล้างกระดาษติดขัดในอุปกรณ์

การแก้ไข : ล้างกระดาษติดขัดในอุปกรณ 0
หมายเหตุ : :หากหน่วยเพล็กซ์ไม่ได้ใส่อย่างถูกต้องกระดาษติดขัดที่อาจเกิดขึ้น ให้แน่ใจว่าหน่วยสองจะถูกแทรกอย่างถูกต้อง
1 ดึงหน่วยเพล็กซ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ItemImage

2 เอากระดาษที่ติดออกจากอุปกรณItemImage

3 หากกระดาษที่ไม่ได้ออกมาพร้อมกับอุปกรณ, เอากระดาษจากด้านล่างของเครื่องพิมพ์ItemImage

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น