2/11/2556

5 เหตุผล ทำไม?นักพัฒนาเลือก Android

Anroid เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมมือถือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความแกร่งที่ถูกฟูมฟักโดย Google และการ ซัพพอร์ตของผู้ผลิตมือถือ-สมาร์ทโฟน ทำให้นักพัฒนาสามารถเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Android และนำไปสร้างเป็นธุรกิจได้ในอนาคต


IBM บริษัที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีได้ทำการวิจัยในหมู่ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน พัฒนาแพลตฟอร์ม จากกลุ่มตัวอย่างนักพัฒนมืออาชีพ 4,000 คน โดยมี 5 เหตุที่พวกเขาเลือก Android ว่า
1. หากคุณเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม คุณสามารถนำแนวคิดของคุณมาประยุกต์ใช้เพื่อเขียนแอพพลิเคชั่น Android ได้

2. เครื่องมือ, แพลตฟอร์ม, เฟรมเวิร์ค ต่างๆ เป็นทรัพยากรของการสร้างแอพพลิเคชั่นที่สามารถหาใช้ได้แบบฟรีๆ

3. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่สามารถรองรับกับแพลตฟอร์ม Android

4. ตลาดของ Android ที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหาจุดอิ่มตัวได้ยาก

5. การเป็นโปรแกรมเมอร์ทางด้าน Android ยังช่วยส่งเสริมให้การหางานนั้นง่ายยิ่งขึ้น บวกกับกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแอพพลิเคชั่น

เชื่อมั่นว่า จากวันนี้และต่อไปในอนาคต จะมีผู้ใช้ Android เพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์ในชีวิตประจำวันต่างๆจะถูกประยุกต์เข้ากับระบบ Android แทนที่จะเป็นในมือถือเพียง
อย่างเดียว แอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มหุ่นตัวเขียวจะได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลาย ที่สำคัญนักพัฒนาแอพจะยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ที่มำ : http://www.arip.co.th/news.php?id=416239
กลุ่มสนับสนุนและให้บริกำรระบบงำนคอมพิวเตอร์
เดือนมกรำคม 2556

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น