2/20/2556

สุดยอดเครื่องมือสร้างWeb-Base

จากการศึกษาและทดลองใช้โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้าง web-base ที่เป็น web Application สำหรับเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูล แก้ไข ค้นหา และลบข้อมูล โดยมีการใช้งานผ่าน Browser ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีโปรแกรมชื่อ PHPRunner(มาคู่กันกับ ASPRunner) เป็นเครื่องมือซึ่งจะสามารถสร้าง web-base Application ได้อย่างสมบูรณแบบที่สุด โดยสามารถทำได้ครบเป็นหนึ่ง website ได้เลย จากการทดสอบ PHPRunner v.6  ไฟล์ติดตั้งขนาดประมาณ 29 MB โดยมีความสามารถที่เครื่องมือตัวอื่นๆไม่มีดังนี้
                -สามารถสร้างได้ครบองค์ประกอบของwebsite
                -สร้างฐานข้อมูล MySQL พร้อมสร้าง Table ได้เองจากภายใน PHPRunner โดยไม่ต้องพึ่ง PhpMyAdmin
                -สร้างระบบการจัดการข้อมูล DBMS ได้สมบูรณ์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้าหา
                -มี Inline Edit และ Inline Add
                -สร้าง Drop-Down List ได้ อ่านค่าแบบ LooUp จาก Table ได้
                -สามารถสร้างระบบการ Login ที่ดีมาก ทั้ง Hardcode User/Pass และอ่านจาก Table  พร้อมทั้งสามารถกำหนด Permission ได้อีกด้วย
                -แสดงผลจากฐานข้อมูล เป็นรายงาน Report และเป็นกราฟ ได้
                -มี Editor สำหรับแก้ไขหน้าWeb แบบ WYSWYG แสดงได้ทั้ง Code และ Design
                     -ใช้งานง่ายเหมือนกับ Wizard

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น