1/19/2552

บริการผ่านมือถือ

WAP on Mobile

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้พัฒนาระบบ WAP on Mobile เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ติดต่อราชการกับศาลในการใช้บริการระบบ WAP (Wireless Applicattion Protocol) ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ติดต่อราชการกับศาลได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้ว ผู้ติดต่อราชการกับศาลยังได้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ระบบ WAP on Mobile เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการกับผู้ติดต่อราชการกับศาลในการดูข้อมูลศาลจังหวัดทั่วประเทศ และใช้บริการข้อมูลต่างๆจากศาล เช่น ดูความนัดพิจารณาประจำวัน ตรวจสอบผลส่งหมาย เป็นต้น ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับเทคโนโลยีของ WAP/GPRS โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

WAP คืออะไร
WAP เป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมต่อโลกของโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งในบางกรณีก็สามารถประยุกต์ ใช้กับเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กร จุดประสงค์เพื่อขยายขอบเขตในการให้บริการเสริม (Value-added Service) ให้กับผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของเครือข่าย บริการ และเครื่องลูกข่ายแต่อย่างใด ผู้ใช้บริการสามารถดึงข้อมูล จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยที่การบริการบน WAP นี้จะใช้ ทั่วไป WMLถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะรองรับหน้าจอที่เล็กลงของมือถือ หรือ PDAขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะรองรับหน้าจอ ที่เล็กลงของมือถือ หรือ PDAภาษา markup ที่เรียกว่า Wireless Markup Language หรือ WML โดยภาษานี้มีความคล้ายคลึงกับ HTML บนInternet
WAP หรือ Wireless Application Protocal เป็นมาตรฐานสื่อสารสากลซึ่งมิได้ถูกออกแบบกำหนดและควบคุม โดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่เป็นผลมาจากการร่วมกันวางข้อกำหนดระหว่างบริษัทอีริคสัน โนเกีย โมโตโรลา และบริษัทอันไวร์ แพลเน็ต ซึ่งร่วมกันก่อตั้งองค์การที่มีชื่อเรียกว่า WAP Forum ขึ้นในปี พ.ศ.2540 จุดมุ่งหมายในเบื้องแรกก็คือการวางข้อกำหนดทาง อุตสาหกรรมสำหรับสนับสนุนการพัฒนาบริการพิเศษผ่านเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ข้อกำหนด WAP เป็นการระบุถึงกลุ่มโปรโตคอลหรือข้อกำหนด ทางการสื่อสารที่มีใช้งานในระดับชั้นต่าง ๆ ตามแบบจำลอง OSI ซึ่งช่วยทำให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
ขั้นตอนการใช้งาน
1.ท่านจะต้อง เปิดใช้บริการ WAP/GPRS กับผู้ให้บริการเครือข่าย
(AIS DTAC และ Orange) ที่ท่านใช้บริการอยู่

2. ตั้งค่าการใช้งาน WAP/GPRS บนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยท่านสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
2.1 การตั้งค่าแบบ OTA (Over the Air) คือการติดต่อ Call Center ของผู้ให้บริการ และแจ้งความประสงค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยตรง จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ จะจัดส่ง Short Message มายังเครื่องโทรศัพท์ของท่าน และเมื่อรับ Short Message ดังกล่าวแล้วเครื่องโทรศัพท์ของท่านจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ AIS Call Center หมายเลข 1175
DTAC Call Center
หมายเลข 02-202-7000

Orange Call Center
หมายเลข 1331

Hutch Call Center
หมายเลข 1128

2.2 ทำตามขั้นตอนด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายจะมี รายละเอียดดังต่อไปนี้
AIS Web Site http://www.mobilelife.co.th/
DTAC Web Site
http://www.djuice.co.th/
True (Orange) Web Site
http://www.truemove.com/thai/network_wap_gprs.htm
Hutch Web Site
my.hutch.co.th/main/www/index.htm

3. เปิด WAP Browser หรือ Web Browser แล้วระบุที่อยู่ของเว็บไซต์และตามด้วยชื่อย่อของศาล
เช่น http://dbcase.judiciary.go.th/?court=sklc เข้าใช้งานได้ทันที
* ท่านสามารถทดสอบระบบ WAP on Mobile! ผ่านอินเตอร์เน็ตได้
โดยดาวน์โหลด WAP Browser ที่นี่ ->
CC WAP Browser 3.2

ภาพตัวอย่าง
อัตราค่าบริการ
เนื่องจากการใช้ระบบ WAP on Mobile จะต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อโดยผู้ให้บริการแต่ละแห่งจะมีอัตราค่าบริการแตกต่างกันผู้ติดต่อราชการกับศาลสามารถติดต่อสอบถามได้ จาก Call Center ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้บริการอยู่
หมายเหตุ
วิธีการเข้าบริการ WAP on Mobile นั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ฉะนั้นท่านควรศึกษาคู่มือหรือวิธีใช้เมนูคำสั่งภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านเอง และการแสดงข้อมูล WAP ได้อย่างสมบูรณ์นั้น ขึ้นอยู่กับสถานะเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย


1-2-3 Dpromt DTAC
GSM GSM1800 HUTCH THAI MOBILE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น