1/19/2552

ศูนย์นัดความ


ศูนย์นัดความ


แผนภูมิระบบศูนย์นัดความ

แผนภูมิระบบก่อนวันนัด


หลักการ
ผู้พิพากษาครบองค์คณะออกนั่งพิจารณาสืบพยาน เพื่อฟังข้อเท็จจริงจากพยานเพื่อฟังข้อเท็จจริงจากพยานติดต่อกันทีละคดีจนสำเร็จ

ศูนย์นัดความ
จะช่วยหาวันนัดสืบ
พยานแบบต่อเนื่องให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะเป็นที่รวมวันนัดของผู้พิพากษาทั้งศาล

การทำงานของศูนย์นัดความ
ศาลจะนัดพิจารณานัดแรกทุกคดีในวันจันทร์


เมื่อคดีต้องสืบพยานแบบต่อเนื่อง ศาลจะนัดในวันอังคารถึงวันศุกร์ติดต่อกัน
การนัดจะนัดทั้งวัน 1 บังลังก์ 1 คดี ไม่มีนัดซ้อน

ระบบก่อนวันนัด
ตรวจสอบความพร้อม เพื่อให้สืบพยานได้ตามนัด

เตือนความจำของพยาน ไม่ให้หลงลืมวันนัด

หมายเหตุ

ผู้ได้ประโยชน์คือ ประชาชน
" คดีมีความเป็นธรรม และ รวดเร็ว "
ที่สำคัญ คือ ประสิทธิภาพในการพิจารณาคดี เพราะผู้พิพากษาที่สืบพยานจะเป็นผู้ตัดสินคดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น