10/12/2552

ขั้นตอนการ Configure อุปกรณ์ Linksys WRT54GC/WRT54G/WRT54GL

เพื่อความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ทางทีม Linksys Support จึงได้จัดทำเอกสารแนะนำการติดตั้งแบบรวดเร็ว (Quick Setup) โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดัวนี้

1. เซ็ตอับอุปกรณ์ WRT54GC/WRT54G/WRT54GL เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และการแชร์อินเตอร์เน็ต
2. เซ็ตอับการทำงาน Wireless LAN และระบบความปลอดภัย
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อทีม Linksys Support โดยส่ง E-mail มาที่ asiasupport@linksys.com หรือ โทรปรึษาได้ที่เบอร์โทรฟรี 001-800-12-0665750 (ภาษาไทย) ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
เซ็ตอับอุปกรณ์ WRT54GC/WRT54G/WRT54GL เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และการแชร์อินเตอร์เน็ต
**** อุปกรณ์ WRT54GC/WRT54G/WRT54GL เป็น Wireless-G Router ที่ไม่มี ADSL Modem Build-in การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้ Ethernet ADSL Modem (ที่แถมมากับ ADSL Package หรือ ซื้อมาใช้เอง) ท่านต้องกำหนดค่าการทำงานของ Ethernet ADSL Modem ให้เป็น Bridge Mode และกำหนด VPI/VCI ให้ตรงกับค่าของผู้ให้บริการ ADSL ที่ท่านใช้งานอยู่ ****
1. ต่อสายสัญญาณ UTP (แถมมาในกล่อง) จากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าพอร์ตแลน(1-4)ของอุปกรณ์ WRT54GC/WRT54G/WRT54GL
2. เซ็ตอับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รับค่าหมายเลข IP Address (Dynamic IP Address) อัตโนมัติจาก WRT54GC/WRT54G/WRT54GL โดยคลิกปุ่ม Star -> Control Panel จากนั้นดับคลิกไอคอน Network Connections
3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Local Area Connection คลิปุ่ม Properties หน้าต่าง Local Area Connection Properties จะปรากฏออกมาจากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Internet Protocol (TCP/IP)

คลิกที่ Obtain an IP address automatically and Obtain DNS server address automatically แล้วคลิกปุ่ม Ok
4. ตรวจสอบหมายเลข IP Address ที่ได้รับจาก WRT54GC/WRT54G/WRT54GL โดยคลิกที่แท็บ Support ในหน้าต่าง Local Area Connection Status
5. เปิดโปรแกรม Internet Explorer ในช่อง Address พิมพ์หมายเลข IP:192.168.1.1 แล้วคลิกปุ่ม Go หน้าต่าง Connect to 192.168.1.1 จะปรากฎออกมาให้ใส่ User : admin และ Password : admin จากนั้นคลิกปุ่ม Ok
6. ท่านจะพบแท็บ Setup ให้ Configure ค่าต่างๆตาม ADSL Package ที่ซื้อมาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ตัวอย่าง
ในส่วนของ Internet Setup ใช้กำหนดโปรโตคอลสื่อสาร (หรือ Encapsulation) และชื่อ User/Password รายละเอียดการ Configure ดังนี้
Internet Connection type -> PPoE RFC 2364 (กำหนดค่าตามADSL Package)
-> User Name : xxxxxx@xxxxx (กำหนดค่าตามADSL Package)
-> Password : xxxxxx (กำหนดค่าตามADSL Package)
รูปตัวอย่างหน้า Basic Setup ของ WRT54G
7. ในส่วนของ Network Setup ให้กำหนดหมายเลข IP Address ของแลนด์พอร์ต (Local IP) กลุ่มหมายเลข IP Address แจกจ่ายอัตโนมัติ (DHCP) ให้แก่เครื่องลูกข่าย รายละเอียดการ configure ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้หรือจะใช้เป็นค่า Default ก็ได้ รายละเอียดดังนี้
Router IP -> Local IP Address : 192.168.1.1 (ค่า Default)
Subnet Mask : 255.255.255.0 (ค่า Default)
Network Address Server
Settings (DHCP) -> Local DHCP Server : Enable (ค่า Default)
-> Start IP Address : 192.168.1.100 (ค่า Default)
-> Number of Address : 50 (ค่า Default)
-> Time zone : (GMT+07:00) Thailand
คลิกปุ่ม Save Setting แล้ว WRT54GC/WRT54G/WRT54GL จะทำหน้าที่แจก IP Address ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในช่วง 192.168.1.100 ถึง 192.168.1.149 (จำนวน 50 หมายเลข) Subnet Mask 255.255.255.0 และ Default Gateway เป็น 192.168.1.1
8. เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ที่เปิดให้บริการ ADSL แล้วเข้าที่พอร์ต ADSL/Line ของ Ethernet ADSL Modem รอจนกว่าไฟสถานะ DSL จะติดเป็นสีเขียว จากนั้นนำสายสัญญาณ UTP (ที่แถมมาในกล่อง) เชื่อมต่อพอร์ต internet ของ WRT54GC/G/GL เข้ากับพอร์ต Ethernet ของ ADSL Modem ไฟสถานะ Internet ของ WRT54GC/G/GL ก็จะติดเป็นสีเขียว
9. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิบที่แท็ป Status -> Router ในส่วน Internet ดูสถานะของ Login Status : Connected, IP address, Subnet Mark, Default Gateway, DNS
10. เมื่อ WRT54GC/G/GL เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแล้ว ท่านสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อผ่านสาย UTP เข้าักับพอร์ตแลน (1-4) ของ WRT54GC/G/GL ก็สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทันที และถ้าหากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายต้องการใช้อินเตอร์เน็ตให้ดูขั้นตอนใน หัวข้อต่อไป
Note: ค่า Default จากโรงงานอุปกรณ์ WRT54GC/G/GL จะถูกกำหนดให้เป็น Gateway ซึ่งสามารถทำหน้าที่แชร์อินเตอร์เน็ตแก่ลูกข่ายได้ทันที่หลังจากการเชื่อม ต่ออินเตอร์เน็ต (โหมดการทำงานของ WRT54GC/G/GL มีสองโหมดคือ Gateway และ Router ดูได้จากแท็บ Setup -> Advanced Routing)
เซ็ตอับการทำงาน Wireless LAN และระบบความปลอดภัย
ในกรณีที่ท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายและต้องการเชื่อมต่อเข้ากับ WRT54GC/G/GL เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยปกติ WRT54GC/G/GL มีการกำหนดค่า Default ในส่วนของไวร์เลสมาจากโรงงานแล้วสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายเชื่อมต่อ ไวร์เลสได้ทันที แต่ท่านกำหนดให้มีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาใช้ งานไวร์เลสแลน ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาติ (ตัวอย่างจะเป็นการใช้งานกลไกการเข้าข้อมูล WEP แบบ 128 bits)
1. คลิกที่แท็บ Wireless แล้ว Configure ค่าต่างๆตามต้องการ แล้วคลิก Save Setting
Wireless Network Mode : Mixed (ค่า Default)
Wireless Network Name (SSID) : linksys (ค่า Default)
Wireless Channel : 6 (ค่า Default)
Wireless SSID Broadcast: Enable (ค่า Default)
Note: ค่า Default ท่านสามารถปรับเปลี่ยนเป็นค่าอื่นๆได้ตามความต้องการ
2. คลิกแท็บย่อย Wireless Security จากนั้น Enable WEP ขนาด 128 bit สร้าง WEP Key โดยพิมพ์ตัวอักษรที่ช่อง Passphrase แล้วคลิก Generate จากนั้น WEP Key จะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติ คลิกที่ Save Setting
3. การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายเข้าสู่ WRT54GC/G/GL ที่เซ็ตไว้แล้ว โปรแกรม Windows Zero หรือ Wireless Monitoring Utility บนเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถค้นพบไวร์เลสแลนชื่อ Linksys เปิดบริการดังรูป ให้ท่านใส่ Network Key จากนั้นให้ท่านใส่ WEP Key ให้ตรงกับที่สร้างไว้ในข้อที่ 2 แล้วคลิบปุ่น Connect เครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน WRT54GC/G/GL ได้


ตัวนี้เป็น File ของ Linksys ที่ทำขึ้นมาครับ ลองโหลดกันไปทำดูนะครับ
กลักการ Config ก็จะเหมือนๆกันครับ

www.siammastershop.com/Datasheet/lab-config-linksys/WRT54GC-54G-54GL.pdf

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น