10/01/2552

การตั้งให้คอมพิวเตอร์รับค่า IP Address จากโมเด็ม

การตั้งให้คอมพิวเตอร์รับค่า IP Address จากโมเด็ม

1. ไปที่ Start ' Setting ' Control panel จากนั้น double click ที่ Network Connections

2. ที่ Network Connections จะเห็นว่ามี icon local area connection

3. Click เม้าส์ ด้านขวาที่ icon local area connection แล้ว click ที่ properties

4. คลิกเลือกที่ internet protocol (TCP/IP) จากนั้นเลือกที่ properties

5. เลือก option obtain an IP address automaticallyและ obtain DNS server address automatically จากนั้นกด OK ออกมาจนหมด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น