12/28/2553

ติดตั้ง MultiSite (mu) ให้กับ WordPress 3

สำหรับ WordPress 3  ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้  ได้มีฟรีเจอร์ MultiSite (ถ้าในเวอร์ชั่นเก่าจะเรียกว่า WPMU) รวมมาด้วยตั้งแต่ที่แรกโดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม มาดูขั้นตอนสำหรับการเปิดใช้ MultiSite
1.ทำการโหลดและติดตั้ง wordpress เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ทำการแก้ไขไฟล์ wp-config.php โดยเพิ่มโค้ดข้างล่างเข้าไป

1
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
2. Login เข้าหน้า admin แลัวเลือก Tool –> Network
multisite wordpress33. เลือก Site Address  ซึ่งจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ sub-domains และ sub-directiories (คือ sub folder) จากตัวอย่างผมเลือกเป็น sub-domains จากนั้นกด Install
ถ้าอยากทำ sub-domain บน localhost ต้องทำ Virtual Hosts นะครับ เนื่องจากว่าการทำ MultiSite มีข้อจำกัดบางอย่าง  MultiSite WordPress Settings Requirements
multisite wordpress3
4.  เมื่อกดปุ่น install แล้วทาง ระบบจะให้เราทำการ สร้าง โฟลเดอร์ และแก้ไขอีก 2 ไฟล์ wp-config.php และ .htaccess  (แนะนำให้ backup ไฟล์ทั้ง 2 ไฟล์ไว้ก่อน)

  • สร้าง โฟลเดอร์  “blogs.dir” ไว้ใน wp-content/  ถ้ามีปัญหาเรื่อง Permission ให้  set permission เป็น 777
  • แก้ไขไฟล์ wp-config.php  โดยการเพิ่มโค้ดตามข้อ 2 (โค้ดแตกต่างกันตามโดเมน) ไว้บน 
    1
    /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */
  • แก้ไขไฟล์ .htaccess ด้วยการลบโค้ดเก่าออกให้หมดแล้วแทนที่ด้วยโค้ดในข้อ 3
5. ถ้าเราติดตั้ง MultiSite เรียบร้อยแล้วจะเห็นเมนู  Super Admin ข้างบนซ้ายมือ
multisite wordpress3Environment
- ทดสอบบน localhost ด้วยการติดตั้ง XAMPP Lite (Basis Package) version 1.7.3 (web server)
- ทำ Virtual Hosts (ไม่จำเป็นถ้าไม่ต้องการทำ Site Address ในรูปแบบ  sub-domain บน localhost)
- WordPress 3.0

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น