12/06/2553

การแก้ไขค่า Registry Windows จากแผ่นบูต Windows PE

การโหลดค่า Registry ของ Windows ด้วยแผ่นบูต Windows PE
เมื่อ บูตขึ้นมาด้วยแผ่น Windows PE เสร็จแล้ว เข้า Registry Editor โดยไปที่ Run พิมพ์คำสั่ง regedit แล้วกด OK จะแสดงหน้าจอ Registry Editor ดังรูป

registry-editor
การบูต ด้วยแผ่น Windows PE หรือแผ่น บูตเข้า Windows อื่น ๆ ค่าใน Registry Editor จะเป็นของแผ่นซีดี ไม่ใช่ของ Windows ที่เราติดตั้งไว้ในเครื่อง ดังนั้นเราต้องโหลดค่า Registry ในเครื่องของเรามาก่อน จึงจะทำการแก้ไขค่า Registry ของ Windows ที่เราได้ติดตั้งไว้ในเครื่องได้
ขั้น ตอนการโหลดค่า Registry ของ Windows ในเครื่องเราขึ้นมาทำได้โดย คลิกที่ HKEY_USERS เพื่อให้ถูกเลือกเป็นสีน้ำเงิน ลองกดเครื่องหมายบวกด้านหน้าดูจะเห็นว่ามีรายการคือ .DEFAULT กับที่ขึ้นต้นด้วย S ดังรูป เราเลือกที่ HKEY_USERS เพื่อให้ Hive ของ Registry ที่เราโหลดมาอยู่ในนี้ (ที่จริงเลือกที่อื่นก็ได้)
hkey_users

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น