12/06/2553

การทำแผ่นบูต Windows XP PE เบื้องต้น

การทำแผ่นบูตเข้า Windows XP ด้วยแผ่นซีดี เพื่อใช้ในกรณีที่ Windows XP ที่เราติดตั้งไปมีปัญหาบูตเข้าใช้งานไม่ได้ เพื่อซ่อมแซม Windows สำรองข้อมูล หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เช่น บูตเข้าใช้งาน Windows XP ในเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้ง Windows XP เอาไว้ บูตเข้าเพื่อลบไวรัสที่ติดในเครื่องไม่สามารถลบได้เนื่องจากไฟล์ไวรัสฝัง อยู่ตั้งแต่เปิดเครื่องแล้ว
สิ่งที่ต้องมี
1. แผ่นซีดีเปล่า
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขียนแผ่นซีดีได้
3. แผ่นติดตั้ง Windows XP Version ไหนก็ได้
4. โปรแกรม PE-Builder
5. โปรแกรมเขียนแผ่นซีดี เช่น Nero
ขั้นตอนการทำ
ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลด pebuilder จาก http://www.nu2.nu/pebuilder/ ให้หาไฟล์ในส่วนของ Download เลือกไฟล์สำหรับติดตั้งตามรูปด้านล่าง

download-pe-builder
เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจะมีขั้นตอนตามรูปด้านล่าง โดยแต่ละขั้นตอนใช้ค่าเดิมของโปรแกรม แล้วกด Next ไปเรื่อย ๆ
setup-01

setup-02

setup-03

คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Create a destop icon เพื่อสร้าง icon ไว้บนหน้าจอเพื่อสะดวกในการเรียกใช้งาน แต่ไม่สร้าง icon บนหน้าจอก็ได้ เพราะมีเมนูใน Start Programs แล้ว
setup-04

setup-05

ขั้นตอนสุดท้ายโปรแกรมจะเริ่มทำงานทันที หากมีเครื่องหมายถูกอยู่ที่ Lanch PE Builder แต่ก่อนเริ่มการทำงานของโปรแกรมคุณต้องใส่แผ่นติดตั้ง Windows XP ไว้ในเครื่องก่อน เมื่อพร้อมแล้วกด Finish
setup-06
โปรแกรมจะเริ่มทำงาน แสดงหน้าจอดังรูป
use-pe-build-01
กด I agree เพื่อยอมรับข้อตกลงของโปรแกรม

โปรแกรมจะถามว่าต้องการหาไฟล์ติดตั้ง Windows หรือไม่ ให้ตอบ Yes
use-pe-build-02

โปรแกรมจะเริ่มทำการค้นหาไฟล์ติดตั้งของ Windows ให้รอสักครู่
use-pe-build-03

โปรแกรมจะแจ้งว่าค้นหาไฟล์พบแล้ว ตัวอย่างนี้เจอที่ไดร์ E: ให้กด OK
use-pe-build-04

จะกลับมาที่หน้าจอโปรแกรม
Source: (path to Windows Installation files) คือตำแหน่งที่มีไฟล์ติดตั้งของ Windows ใช้ค่าที่โปรแกรมใส่ให้
Output: คือตำแหน่งที่โปรแกรมเอาไฟล์ที่ได้จากการทำงานไปเก็บไว้ ใช้ค่าเดิม
ในส่วน Media Output เลือก Create ISO Image ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ใช้ค่าเดิม
เสร็จแล้วกดปุ่ม Build
use-pe-build-05

ถ้าโฟลเดอร์นั้นไม่มีอยู่โปรแกรมจะถามว่าต้องการสร้างขึ้นมาหรือไม่ ให้ตอบ Yes
use-pe-build-06

ยอมรับข้อตกลงของโปรแกรม กด I agree
use-pe-build-07

โปรแกรมจะเริ่มทำงาน ให้รอสักครู่
use-pe-build-08

หน้าจอโปรแกรมเมื่อทำงานเสร็จ ให้กด Close จะกลับไปที่หน้าจอโปรแกรมอีกครั้ง ให้ปิดโปรแกรมไปได้เลย
use-pe-build-09

เราจะได้ไฟล์ Disk Image ชื่อ pebuilder.iso สำหรับเขียนลงแผ่นซีดีอยู่ที่ C:\pebuilder3110a ตามที่โปรแกรมได้ตั้งไว้ในตอนแรก
image-file

เมื่อเราได้ไฟล์ Windows PE แล้วขั้นต่อไปคือเขียนไฟล์ลงแผ่นซีดี ก็จะนำไปใช้งานได้เลย
แต่การเขียนจะไม่เหมือนกับการเขียนแผ่น data ทั่วไปนะครับ ต้องเขียนแบบ Disk Image ไม่งั้นจะใช้ไม่ได้ตัวอย่างการเขียนไฟล์ Disk Image ด้วย Nero Express
เปิดโปรแกรม Nero Express เลือกหมวด อิมเมจ, โปรเจ็กต์, คัดลอก แล้วเลือก ดิสก์อิมเมจหรือบันทึกโครงการ ดังรูปด้านล่าง
burn-image-by-nero-express-01

เลือกตำแหน่งของไฟล์ Disk Image ที่เราสร้างขึ้นมา ซึ่งในที่นี้จะอยู่ที่ C:\pebuilder3110a ชื่อไฟล์ pebuilder.iso เสร็จแล้วกด Open
burn-image-by-nero-express-02

เริ่มทำการเขียนโดยกดปุ่ม เบิร์น ไม่ควรปรับความเร็วในการเขียนให้สูงมากนัก
burn-image-by-nero-express-03
เมื่อเขียนเสร็จแล้ว เราก็สามารถนำแผ่นที่ได้ไปใช้บูตได้ โดยต้องเซ็ตค่าใน Bios ให้บูตจากซีดีด้วย

หน้าตาของ Windows PE ครับ
bartpe0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น