4/02/2553

ปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยใน Windows Vista

ปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยใน Windows Vista

บางเครื่อง (เน้นว่าบางเครื่องเท่านั้นครับ) เมื่อติดตั้งโปรแกรมมหาหมอดูใน Windows Vista แล้ว พอเข้าโปรแกรมมหาหมอดูแล้ว เป็นภาษาอ่านไม่รู้เรื่อง (เป็นตัวยึกยือไปหมด) ให้ Uninstall (Remove) มหาหมอดูออกก่อนแล้วทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ให้ Windows Vista อ่านภาษาไทยได้ก่อนค่อยลง (Install) มหาหมอดูใหม่

ขั้นตอนการแก้ปัญหาแสดงภาษาไทยใน Windows Vista
1. อยู่ที่หน้าจอหลัก (Desktop)
คลิกที่ Start แล้ว คลิก Control Panel

2. ในมุมมอง Classic View ให้ดับเบิลคลิกที่
Regional and Language Options
3. คลิกที่ Chage display language

4. คลิกที่ปุ่ม Change system locale5. คลิกเลือกภาษา โดยเลือก Thai (Thailand)

6. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง พร้อมยืนยันการรีบู๊ทเครื่องใหม่

2 ความคิดเห็น: