11/12/2552

บทที่2 ระบบแฟ้มและคำสั่งต่างๆของ Linux

คำสั่งต่าง ๆ ของ Linux

1. การเรียกใช้โปรแกรม Terminal เพื่อใช้คำสั่งของ Linux

Terminnal เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์คำสั่งที่เครื่อง Server

เราสามารถเรียกใช้โปรแกรมได้ที่ เมนู Applications > Accesserries > terminal

คำสั่งที่ใช้ในการ restart เครื่องserver reboot
คำสั่งที่ใช้ในการ ปิดเครื่อง shutdown –h now

Linux Command

คำสั่ง

ความหมาย

ls

ใช้ลิสต์ดูข้อมูล

ls -al

ใช้ลิสต์ดูข้อมูลแบบละเอียด

pwd

ดูพาทที่อยู่ในปัจจุบัน

cd /etc

เข้าไปในห้อง etc

cd ..

ถอยกลับ 1 ระดับ

cd \

กลับไดเร็กทอรีหลัก

mkdir data1

สร้างไดเร็กทอรี data1

mkdir sys

สร้างไดเร็กทอรี sys

rm -rf data1

ลบไดเร็กทอรี data1

การจัดการไฟล์และไดเร็กทอรี

คำสั่ง

ความหมาย

cat > admin.sh

สร้างไฟล์ชื่อว่า admin.sh

Crtl+D

เพื่อบันทึกและออก

cat admin.sh

ดูรายละเอียดในไฟล์ admin.sh

cat /etc/passwd

ดูรายละเอียดในไฟล์ passwd ในไดเร็กทอรี etc

cp member.txt member2.txt

คัดลอกไฟล์ member.txt เป็น member2.txt

cp member.txt /sys

คัดลอกไฟล์ member.txt ไว้ในไดเร็กทอรี sys

mv member.txt /sys

ย้ายไฟล์ member.txt ไว้ในไดเร็กทอรี sys

rm member2.txt

ลบไฟล์ member2.txt

history

ดูประวัติการใช้คำสั่ง

cat /root/.bash_history

ไฟล์เก็บคำสั่งการทำงาน

การบริหารบัญชีผู้ใช้

groupadd staff

สร้างกลุ่มผู้ใช้ชื่อว่า staff

groupadd std

สร้างกลุ่มผู้ใช้ชื่อว่า std

cat /etc/group

ดูชื่อกลุ่มผู้ใช้ที่สร้างแล้ว

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้

adduser seree -g staff

เพิ่มผู้ใช้ชื่อ seree ไว้ในกลุ่ม staff

adduser joe -g std

เพิ่มผู้ใช้ชื่อ joe ไว้ในกลุ่ม std

passwd seree [enter]
xxxx ป้อนรหัสผ่าน
xxxx ยืนยันรหัสผ่าน

กำหนดรหัสผ่านให้ผู้ใช้ชื่อ seree

cat /etc/passwd

ดูรายชื่อผู้ใช้ที่เพิ่มแล้ว

cat /etc/shadow

ไฟล์เก็บรหัสผ่าน

adduser marnda
passwd marnda
เพิ่มผู้ใช้งานชื่อ marnda
กำหนดรหัสให้กับ marnda

ls /home

ดูห้องเก็บข้อมูลผู้ใช้

การเพิ่มผู้ใช้แบบพิเศษ

adduser -g hrd -s /bin/false -c "Mr.Peter" peter

hrd

เป็นชื่อกลุ่ม

perter

เป็นชื่อบัญชีผู้ใช้

การลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบ

userdel seree

ลบบัญชีผู้ใช้ชื่อ seree ไม่ลบ home directory

userdel -r seree

ลบบัญชีผู้ใช้ชื่อ seree ลบ home directory ด้วย

การเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์

chown joe data

ให้ joe เป็นเจ้าของไดเร็กทอรี data

การจัดการ Process

ps -aux

ดูโปรเซสระบบ

kill -9 3452

ตัดโปรเซสหมายเลข 3452 ออกจากระบบ

การเปิด ใช้งาน Services ต่าง ๆ ของ Server เช่น Dhcpd , Httpd , FTP , mail , iPTABLES , squid , mysqld , named

เราสามารถเปิดบริการ service ต่าง ๆ ของ server ได้โดยการเข้าระบบจากเครื่อง server แล้วเลือกเมนูดังต่อไปนี้

System > Administration > Server Setings > Servinces

คลิกเลือกที่ services เช่น httpd แล้วคลิกปุ่ม Start เพื่อให้ Services เริ่มทำงาน

Servince ที่แนะนำให้เปิดมีดังนี้

dhcpd => เอาไว้ทำการแจกเบอร์ให้เครื่องลูกข่าย
httpd => เอาไว้ทำเว็บเซิอฟเวอร์
FTP => เอาไว้บริการไฟล์ข้อมูลเป็น FTP Server
mail => เอาไว้ทำเมล์ server
iptables => เอาไว้ทำ firewall
squid => เอาไว้ทำ squid Proxy
mysqld => เปิดบริการฐานข้อมูล SQL
named => ใ้ช้บริการโดเมนเนม server

ข้อสำคัญ **
หลังจากที่ท่านคลิกเลือกทั้งหมดแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อเป็นการกำหนดให้ Servinces เหล่านี้ทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เครื่อง reboot ไม่เช่นนั้นแล้วทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่อง ท่านจะต้องมาทำการเปิด servinces ทุกครั้ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น