11/12/2552

บทที่3 Webmin โปรแกรมบริหารงาน Server Cent OS

webmin

webmin เป็นโปรแกรมจำพวก Control Panel มีไว้สำหรับ Config ค่าต่าง ๆ ของ Linux Server ผ่าน port 10000 สำหรับผู้ดูแลระบบเป็นฟรีแวร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ www.webmin.com

ดาวน์โหลดโปรแกรม webmin แล้วนำไปเก็บไว้ที่ห้อง /tmp ของเครื่อง server

การติดตั้งโปรแกรม webmin
การ ติดตั้งโปรแกรมให้เปิดโปรแกรม Terminal ในเครื่อง server หรือจะใช้โปรแกรม Putty ก็ได้ เข้าไปยังห้อง /tmp ของเครื่อง server ด้วยคำสั่ง cd /tmp

จากนั้นเริ่มทำการติดตั้งไปรแกรม webmin ด้วยคำสั่งดังนี้

rpm –Uvh webmin-1.430-1.noarch.rpm

หรือ

rpm –Uvi webmin-1.430-1.noarch.rpm

++แล้วรอให้ติดตั้งจนเสร็จ++

การเข้าใช้งาน

เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Mozilla ใน Linux server หรือ IE ในเครื่องลูกข่าย ดังนี้

เข้าใช้งานได้ที่ https:// IP เครื่อง server : 10000

กรอก Username และ Password


หน้าจอแรกของโปรแกรมเมื่อเข้าระบบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น