11/12/2552

การตั้งค่าลูกข่ายรองรับ IP อัตโนมัติ จาก DHCP Cent OS

การตั้งค่าลูกข่ายให้รองรับ หมายเลข IP Address จาก DHCP

1. ตั้งค่า network ของ windows xp ดังนี้


คลิดขวาที่ My Network Plases > Properties

2. จะปรากฏหน้าต่าง Network Connection ให้คลิกขวาที่ Local Area Connection > Properties

คลิกขวาที่รูป Connect

3. เลือกกำหนด คุณสมบัติของ Internet Protocol (TCP/IP)

4. กำหนดหมายเลข IP Address เป็นแบบอัตโนมัติ


เลืกการรับ IP Address เป็นแบบ atomatically เสร็จแล้วคลิก ปุ่ม OK

5. มีการเชื่อมต่อและรับ IP Address


การเชื่อมต่อสำเร็จ


หมายเลข IP Address ที่รับมาจากเครื่อง Server

ในขั้นตอนนี้เครื่องลูกข่ายยังไม่สามารถเล่นเน็ตภายนอกได้เนื่องจากว่าท่านจะต้องทำการติดตั้ง Squid Proxy และ iPTABLES เสียก่อน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น