11/12/2552

เข้าระบบ CentOS 5.3

15. เข้าระบบครั้งแรก

Username : root
Password : รหัสที่เป็นตัวเลขที่ท่านกรอกตอนติดตั้ง

16. หน้าจอแรกของระบบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น