11/12/2552

การติดตั้ง Apache web server เพื่อบริการเว็บไซต์


การติดตั้ง webserver เพื่อบริการเว็บไซต์

1. เข้าโปรแกรม Apache webmin ผ่านโปรแกรม IE หรือ Mozilla ที่ https://IP server:10000 ดังภาพ ฝั่งซ้ายมือให้คลิกที่ Server > Apache

2.ในฝั่งขวามือให้เลือกดังภาพ


คลิกเลือกแถบ Existing virtual host ดังหมายเลข 1 และคลิกที่ Start Apache ดังหมายเลข 2 เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง Apache

3. ทดสอบการทำงานของ Apache webserver ดังนี้


ทดสอบการทำงานของ Apache โดยการใช้โปรแกรม IE เข้าไปที่ http:// IP Server/

ถ้าหากต้องการเก็บเว็บไซต์ก็สามารถนำไฟล์ html หรือ php มาเก็บไว้ที่ห้อง /var/www/html และสามารถเรียกดูได้ที่
http:// IP Server/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น