11/12/2552

การติดตั้ง DHCP Cent OS

การติดตั้ง DHCP

DHCP ย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocal คือ การทำหน้าที่แจกเบอร์ IP ให้กับเครื่องลูก (clients) โดยอัตโนมัติ การทำระบบเครือข่ายจะต้องมีการติดตั้ง DHCP เพื่อกำหนดให้เครื่องแม่ข่าย (Server) ทำหน้าที่แจกเบอร์ IP ให้กับเครื่องลูกเพื่อให้เครื่องลูกสามารถที่จะใช้งาน หรือเชื่อมต่อกันเองในระบบได้ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปกำหนด IP ที่เครื่องลูกให้เสียเวลา DHCP ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบ IP แบบอัตโนมัติ อย่างเช่น ถ้ามีเครื่องเพิ่มเข้ามาในระบบ DHCP จะทำหน้าที่แจกเบอร์ให้กับเครื่องที่เพิ่มเข้ามาโดยที่หมายเลข IP ที่ DHCP แจกจะไม่ซ้ำกัน

1. การทำ DHCP ด้วยโปรแกรม webmin สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเพิ่ม Subnet ให้กับการ์ดแลนโดยการคลิกเลือกที่ Dhcp Server ดังหมายเลข 1 และทำการเพิ่ม subnet ให้การ์ดแลน 1 (eth0) คือIP: 192.168.5.200 Netmask : 255.255.255.0 ซึ่งผมได้คำนวณค่า Subnet ที่ได้ คือ 192.168.5.0 ให้กรอกลงไปดังภาพด้านล่างนี้

เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม SAVE

2. ผลของการเพิ่ม Subnet ให้การ์ดแลนใบที่1 (eth0)


ผลที่ได้จากการเพิ่ม subnet การ์ดแลนใบที่1 (eth0)

3. ทำการเพิ่ม Subnet ให้กับการ์ดแลนใบที่ 2 (eth1)

การ์ดแลนใบที่2 eth1 ของผม IP : 192.168.0.1 NetMask : 255.255.255.0 เมื่อหาค่า Subnet ได้ 192.168.0.0 ให้นำไปกรอกดังภาพด้านบน
เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม SAVE จะปรากฏผลดังภาพด้านล่างนี้


เพิ่ม Subnet ให้การ์ดแลนทั้ง 2 ใบเรียบร้อย

4. ทำการแก้ไขค่า Client Option ดังนี้


คลิกที่ปุ่ม Edit Client Option เพื่อทำการแก้ไขค่าเครือข่าย

หมายเลข 1 Subnet mask ให้นำค่า NetMask ของการ์ดแลนใบที่ 2 มากรอก (eth1)
หมายเลข 2 Default rountors ให้นำหมายเลข IP Address ของการ์ดแลนใบที่ 2 มากรอก (eth1)
หมายเลข 3 Broadcast address ให้นำหมายเลข Broadcast ของการ์ดแลนใบที่ 2 มากรอก
หมายเลข 4 DNS Servers ให้นำหมายเลข DNS ของดาวเทียม หรือ ของการ์ดแลนใบที่ 1 มากรอก (eth0)

หลังจากที่กรอกข้อมูลครบแล้วในบรรทัดด้านล่าง การ Update DNS ให้เลือกเป็น Ad-hoc

แล้วทำการบันทึกโดยการคลิกที่ปุ่ม SAVE

5. เปิดทำงาน DHCP ดังภาพ


ถ้าไม่เกิด Error ก็แสดงว่าทำถูกทุกขั้นตอนครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น