11/12/2552

การเลือก package สำหรับ server Cent OS

12. เลือก Package Server หรือโปรแกรมที่จะติดตั้งให้กับ Server

ให้เลือกดังภาพด้านบนแล้วคลิกปุ่ม Next

13. เลือก โปรแกรมให้เครื่อ server แนะนำเลือกให้หมด

ฝั่ง ซ้ายให้เลือก Servers ฝั่งขวาให้เลือกโปรแกรม ทั้งหมดเมื่อเลือกแล้วให้สังเกตุดูว่าแต่ละโปรแกรมครบหรือไม่ เช่นผมเลือก FTP Server เมื่อสังเกตุดูเป็นดังนี้ 1 of 3 optional package selectd แสดงว่าถูกเลือกแค่ 1 โปรแกรมให้ทำการคลิกเพิ่มที่ปุ่ม Optional packages ดังหมายเลข 3 เมื่อเลือกหมดทุก โปรแกรมแล้วฝั่งซ้ายมือเลื่อนลงมาที่ Lanquages ฝั่งขวาเลือก thai เพื่อให้ server รองรับภาษาไทย

ระบบกำลังจัดเตรียมพื้นที่

เสร็จ แล้วคลิกปุ่ม Next โปรแกรมก็จะเริ่มตรวจสอบพื้นที่พาติชั่น และเตือนให้เราเตรียมแผ่นโปรแกรมทั้งหมด 6 แผ่น และเมื่อเสร็จแต่ละแผ่น CD-ROM จะเลือนแผ่นออกท่เอง ให้นำแผ่นต่อไปใส่ แล้วกด Enter รอให้เสร็จทำไปเรื่อย ๆ จนครบ 6 แผ่น

14. เสร็จสิ้นการติดตั้ง

เมื่อเสร็จสิ้นให้คลิกทั่ปุ่ม Reboot

เมื่อเราเข้ามาจะเป็นการกำหนดค่าต่าง ๆ ของ Server โดยที่ Firewall ให้เลือกเป็น Disabled และ SELinux ให้เลือกเป็น Disabled

เข้าสู่การตั้งค่าต่างๆ ของ Server ครั้งแรก

การกำหนดค่า Firewall

การกำหนดค่า SElinux

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น