11/12/2552

ตารางการแบ่งพาติชั่น Cent OS

ต่อจากข้อ 7 การแบ่งพาติชั่นก็เหมือนกับการแบ่งไดว์การทำงานนั่นเองครับเพียงแต่ในลี นุกส์จะมีมากไปหน่อย สำหรับมือใหม่ก็แนะนำให้เลือกเป็น Auto ครับในขั้นตอนนี้ผมไม่มีภาพมาให้ดูเอาเป็นว่าจะเขียนอธิบายก็แล้วกัน

การแบ่งพาติชั่นให้ทำการเลือกที่ ฮาร์ดดิสก์แล้วคลิกที่ปุ่ม Delete เพื่อทำการลบ พาติชั่นเดิมออกไปก่อน

การสร้างให้คลิกที่ปุ่ม NEW แล้วเลือกรูปแบบพาติชั่นเช่น /boot กำหนดขนาดพื้นที่เป็น 512 การกำหนดพื้นที่สามารถกำหนดได้ดังนี้

ตารางการแบ่งพาติชั่น CentOS5.2 Linux Server

Patition

จำนวนพื้นที่ที่แบ่ง

/boot
/
Swap

256 MB ( ตั้งค่าให้เป็น Force to be primary Patition )
512 MB ( ตั้งค่าให้เป็น Force to be primary Patition )
ถ้า RAM เครื่อง Server มีไม่ถึง 1 GB ให้แบ่งเป็น 512 MB ถ้ามากกว่าเป็น 1024 MB ( ตั้งค่าให้เป็น Force to be primary Patition )

/tmp

512 MB ใช้เก็บไฟล์ชั่วคราว

/usr

5,300 MB ใช้เก็บไฟล์ package ( ค่าสูงสุด )

/var

512 MB

/var/ftp 15,000 MB เอาไว้ทำ FTP server บริการไฟล์ข้อมูล (/ftp ให้พิมพ์เพิ่ม)

/var/lib

2,500 MB ใช้เก็บฐานข้อมูล SQL (/lib ให้พิมพ์เพิ่ม)

/var/spool/squid

3,072 MB ใช้เก็บ Proxy Server (/spool/squid ให้พิมพ์เพิ่ม)

/var/spool/mail

1204 MB ใช้เก็บเมล์ (/spool/mail ให้พิมพ์เพิ่ม)

/usr/local

1,500 MB

/opt

512 MB

/home

ให้เลือก Fill to maximum allowable siza (ที่เหลือทั้งหมด )

8. เมื่อกำหนดพื้นที่เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next

ระบบจะแจ้งเตือนว่าต้องการให้ลีนุกส์ลบข้อมูลพาติชั่นเพื่อเตรียมการติดตั้งให้คลิกที่ปุ่ม Yes

9. การกำหนดหมายเลข IP Address ให้เครือข่าย

ในภาพนี้มีการ์ดแลน 1 ใบ ถ้าท่านมี 2 ใบจะพบ eth1

eth0 หมายถึง การ์ดแลนใบที่ 1 ใช้เชื่อมต่อกับ CONSUMER BOX ของดาวเทียม iPSTAR ให้คลิกเลือก eth0 แล้วคลิกที่ปุ่ม Edit ให้คลิกเครื่องหมาย เลือกเอา IP4 ส่วน IP6 ไม่ต้องเลือกให้เอาเครื่องหมายออก เสร็จแล้วให้กรอกหมายเลข IP Address ที่ใช้เล่นเน็ตลงใป เช่นของผมกรอก 192.168.5.200 prefix(NetMask) 255.255.255.0 แล้วคลิกปุ่ม OK

ในส่วนของ Hostname ดังภาพข้างบน ให้เลือกที่ manually พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้ มันคือโดเมนเนม เช่น marnda.no-ip.org
GateWay ให้ใช้ของดาวเทียม ของผมคือ 192.168.5.100 DNS ให้ใช้ของดาวเทียม ของผมคือ 203.192.33.34 เมื่อกรอกเสร็จให้ไปกรอกของ eth1 ด้วย

eth1 หมายถึง การ์ดแลนใบที่ 2 เป็นการ์ดแลนวงในเครือข่ายเอาไว้แจกเบอร์ให้กับคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้คลิ กที่ eth1 แล้วคลิกที่ปุ่ม edit กำหนดค่า IP4 ให้กำหนดเป็น 192.168.0.1 Prefix (Netmask) 255.255.255.0 IP6 ไม่ต้องใส่ให้เอาเครื่องหมายออก เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ok และคลิกปุ่ม Next

10. เลือกโซนเวลาโดยการคลิกเลือกที่รูปแผนที่ประเทศไทย

คลิกเลือกที่แผนที่ประเทศไทย โซนเวลา BangKok

11. กำหนดรหัสให้ root

กรอกรหัสเป็นตัวเลขเหมือนกัน 2 ช่องแล้วคลิกปุ่ม Next

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น