11/12/2552

การติดตั้ง SQUID PROXY Cent OS

การติดตั้ง SQUID PROXY

1.เราสามารถติดตั้ง squid Proxy ได้จากโปรแกรม webmin

โดยการคลิกที่เมนู Server > Squid Proxy server


2. ฝั่งขวามือเลือกกำหนดค่าให้ Access Control


3. ทำการสร้าง ACL Client Address


ที่หมายเลข 1 ให้เลือกเป็น Client Address แล้วทำการคลิกปุ่ม Create new ACL ดังหมายเลข 2


ทำการกรอกข้อมูลดังภาพ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกค่า


4. ทำการเพิ่ม Proxy restrictions ได้ดังนี้

เมื่อคลิกที่แถบ Proxy restrictions แล้วให้เลือกทำการเพิ่ม Proxy restrictions ที่ข้อความ Add Proxy restrictions


5. จะปรากฏหน้าต่างดังนี้


ทำตามคำอธิบายบนภาพเลยครับ


6. การกำหนดลำดับการทำงานของ Proxy


7. กำหนดให้ squid เริ่มทำงานดังนี้

คลิกที่ Start Squid มุมขวาบนสุด เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Squid Proxy

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น